I en tid med himmelstormende energipriser, kan det være værd at rette blikket mod de muligheder, der rent faktisk er, for at spare lidt på varmebudgettet. Og en af metoderne er at energioptimere hjemmet. Det kan gøres på mange måder – og er du i tvivl om, hvor du med størst fordel kan sætte ind? Så er et energitjek af dit hus en god start. På den måde får du et hurtigt overblik! Både over hvor du kan sætte ind for at energioptimere din bolig og dermed spare penge – og hvad det koster at foretage netop de forbedringer der vil gøre det nemmere at holde på varmen.

Bestil et Hustjek

Hvad er energioptimering

Vi taler så meget om det. Energioptimering. Kort fortalt er det en optimering – eller forbedring – af din boligs evne til at holde på energien. Er dine vinduer utætte eller er der ikke nok isolering på loftet, så vil varmen – og dermed også både energi og penge – sive ud. Der er derfor gode penge at spare ved at få lavet et energitjek med henblik på at foretage en energioptimering af hele huset.

Hvad er et energitjek?

Men hvad er et energitjek egentlig? Som navnet antyder, så er det et tjek af energien i din bolig. Det vil sige en gennemgang af dine installationer i forhold til både vandspild og varmetab, et eftersyn af graden af isolering i din bolig samt dit samlede forbrug. Alt sammen med henblik på at give dig som boligejer et overblik over de muligheder, der er for enten at nedsætte eller måske endda helt omlægge energiforbruget – ofte med store besparelser til følge. Energitjek udføres udelukkende på rækkehuse, parcelhuse, to-familieshuse samt stuehuse på landejendomme. Altså ikke på lejligheder.

Hvordan foregår et energitjek?

Et er hvad et energitjek omfatter. Et andet er, hvordan det udføres. Det kan være rart at vide, inden du tager den endelige beslutning om at bestille en tid. Som regel består det af et besøg af en såkaldt energikonsulent. Han – eller hun – tjekker alt fra husets døre og vinduer til såvel lofts- som hulmursisolering. Områder der er af afgørende betydning for, om der er behov for forbedringer eller udskiftninger for at kunne energioptimere boligen. Til undersøgelsen anvendes der ofte avancerede målemetoder som blandt andet termografi, der ved hjælp af infrarød stråling kan måle temperaturen forskellige steder i boligen og afsløre hvor der måtte slippe varme ud. Det kan være omkring vinduer eller døre der ikke lukket tæt eller på steder med manglende isolering.

På baggrund af alle undersøgelserne, vil konsulenten til slut gennemgå de muligheder der måtte være, for at forbedre isoleringen, og komme med konstruktive løsningsforslag, så du dermed kan nedsætte dit energiforbrug. Og altså i sidste ende spare penge. I visse tilfælde vil en energioptimering også have en positiv indvirkning på husets energimærkning. Og netop energimærkningen har stor betydning i forbindelse med et eventuelt salg af boligen. Ifølge Statens Byggeforskningsinstitut vil blot et enkelt trin op på energimærket kunne øge salgsprisen med knap 1.000 kroner pr. kvadratmeter.

Få et gratis energitjek

Vil du gerne energioptimere din bolig bedst muligt – billigst muligt? Så er det muligt at få et helt gratis og ganske uforpligtende energitjek. Det kræver blot at din bolig er fra før 1984. Så er du nemlig berettiget til et gratis tjek. Er din bolig derimod af nyere dato, så må du imidlertid selv betale for undersøgelsen, der som udgangspunkt koster et par tusinde kroner. Det er dog i mange tilfælde penge, der er givet godt ud, for selv om du i første omgang må betale lidt, så kan du i mange tilfælde spare en masse penge på den lange bane netop ved at vide, hvor du kan sætte ind og energioptimere din bolig.

Energitjek med masser af fordele

Der er mange gode grunde til at du bør overveje at få foretaget et energitjek af din bolig. Nogle af de væsentligste er følgende:

  • Et overblik over hvor meget varme der reelt ”siver” ud af boligen og dermed går til spilde
  • Et overblik over hvor der med fordel kan sættes ind med energiforbedringer her og nu – og hvor det ikke kan betale sig
  • Mulighed for et professionelt tilbud på en energioptimering af din bolig
  • Et energimærke, der er vigtigt at have i forbindelse med et eventuelt salg af boligen

Fra energitjek til energioptimering

Når du først har fået foretaget et energitjek – eller måske endda et gratis energitjek – af dit hjem, så har du et klart overblik over hvor der kan sættes ind, for at optimere på energifronten. En energioptimering, også kaldet energirenovering, af din bolig vil nemlig uundgåeligt have en særdeles gavnlig effekt på forbruget. Både når det gælder forbruget af vand og varme, vil det kunne nedsættes markant, hvis du følger konsulentens råd og vejledning.

Derudover vil der naturligvis også være en del andre gode fordele:

  • Din boligs værdi øges
  • Indeklimaet forbedres og blive sundere
  • Du opnår store besparelser og får dermed mere luft i økonomien
  • Energimærkningen af din bolig får et løft i den rigtige retning
  • Mindre CO2-udledning fra din bolig til miljøet

I tvivl? Så prøv en energiberegner

Er du i tvivl om hvad en energioptimering vil betyde for netop din bolig – og hvor du eventuelt skal sætte ind først for at optimere bedst muligt? Så kan du få et hurtigt overblik ved hjælp af en såkaldt energiberegner, som du finder flere steder på nettet. Her får du i løbet af blot få minutter en idé om hvor det giver mest mening at gøre noget ved din bolig, hvis du vil spare på både varme- og klimaregnskabet. Du indtaster blot din adresse og trykker på ”Beregn”.

Herefter kommer der forslag til forbedringer. Det kan være at varmepumpen skal skiftes ud eller der skal efterisoleres på loftet. Måske er det tid at skifte vinduer fra 2-lags til 3-lags termoruder eller der kan være gode penge at hente ved at etablere solceller på taget. I forbindelse med alle de fremkomne forslag kan du ikke blot se, hvor meget du vil spare i kroner og ører ved de enkelt forbedringsforslag. Du kan også se, hvilken betydning det har for miljøet i form af årlig besparelse målt i tons CO2.

Bemærk dog, at de oplysninger du får her, tager udgangspunkt i husets energimærkerapport og ikke tager højde for ændrede energipriser. Det skal derfor udelukkende ses som et estimat og en øjebliksberegning, der ikke kan erstatte et besøg af en energikonsulent.

Bestil et Hustjek