Er du i gang med at købe enten helårsbolig eller sommerhus, er det en god idé at få en ejerskifteforsikring. Forsikringen kan på sigt komme til at spare dig for mange penge, hvis det skulle ske, at der dukker skjulte skader op på din bolig.
Det skal være skader, som ikke er angivet i tilstandsrapporten eller elrapporten. Uden forsikringen, der tegnes i forbindelse med ejerskifte, er det 100% dig selv, der hæfter økonomisk for udbedring af skaderne. 

Du kan tegne forsikringen hos flere selskaber, og der kan være forskel på både police, dækning og pris. Vil du være sikker på at få den bedste ejerskifteforsikring, kan du læse videre og få inspiration til sikkert valg.

Hvad er en ejerskifteforsikring?

En ejerskifteforsikring er en frivillig forsikring, der kan tegnes af køber og sælger. Forsikringen kan tegnes ved køb af både helårsbolig samt fritidshus, sommerhus, rækkehus, ejerlejlighed og anpartsboliger.
Køber du et ældre hus, anbefales det, at du tegner forsikringen, så du er økonomisk dækket i tilfælde af, at der efter hushandlen er indgået, skulle dukke skader eller mangler op, som ikke står anført i den lovpligtige tilstandsrapport. 

Den gennemsnitlige forsikring i forbindelse med ejerskifte har en varighed på 5 år, efter handlen om bolig er indgået. Den normale praksis er, at sælger tilbyder at tegne en forsikring ved ejerskiftet. Udgiften aftales mellem parterne, hvor den ofte deles ligeligt mellem køber og sælger.

Skulle det ske, at køber ønsker en anden forsikring end dén, som sælger tilbyder, skal køber selv stå for at betale merudgiften. 

Skal jeg have en ejerskifteforsikring?

Det er frivilligt, om du som køber eller sælger af en bolig ønsker at være dækket økonomisk i fremtiden i form af en forsikring til ejerskifte. Selvom forsikringen ikke er lovpligtig, oprettes den i forbindelse med langt de fleste bolighandler herhjemme.
I år 2017 blev der på landsplan solgt omkring 59.000 ejendommen. I 41.000 af handlerne blev der tegnet en forsikring i forbindelse med ejerskiftet.

Du har forskellige muligheder, når det kommer til at være dækket økonomisk som ny ejer af en bolig. Du kan vælge den klassiske forsikring til ejerskifte, eller du kan ønske en udvidet ejerforsikring.
Den udvidede forsikring dækker i 10 år, og den dækker flere forhold end den klassiske forsikring. Den udvidede udgave dækker blandt andet også over ulovlige forhold, som findes på boligens grund. Du vil dog skulle betale ekstra for den udvidede, hvis du ønsker den ved ejerskifte.

Hvad dækker en ejerskifteforsikring?

Et af de mest værdifulde punkter, du vil forholde dig til, når du tegner en forsikring i forbindelse med ejerskifte, er, hvad forsikringen dækker.
Hovedparten af alle danske forsikringsselskaber har samme beskrivelse af, hvad forsikringen kan hjælpe dig økonomisk med. Forsikringen dækker som tommelfingerregel over skader på rør, sokkel, tag, murværk og vægge, som ikke står beskrevet i tilstandsrapporten eller i energirapporten. 

Det er med andre ord skader på stort set alle dele af din bolig, som du dækkes af med den anbefalede forsikring. Selvom dækningen i høj grad er den samme fra selskab til selskab, skal du være opmærksom på, at der kan være store forskelle mellem priser og klagemuligheder.

Som du skal være opmærksom på dækningen af din forsikring, skal du også have fokus på, hvad den enkelte forsikring ikke dækker. Er du ved at købe en ældre bolig, kan det være det bedste at vælge et forsikringsselskab, der tilbyder en skræddersyet og individuel forsikring. Derfor kan det svare sig at sammenligne flere forsikringsselskaber, når du vil være sikker på at få den bedste ejerskifteforsikring.  

Hvad koster en ejerskifteforsikring?

Pris for bedste ejerskifteforsikring ligger på omkring 15.000 til 40.000 kroner. Udgiften deles mellem køber og sælger af bolig. Ønsker du en udvidet forsikring, eller skal der være ekstra dækning i din standardforsikring, skal du som køber betale differencen.

Selvom det for nogle købere og sælgere kan virke som en stor udgift, man gerne vil spare væk, er det værd at huske på den beskyttelse og sikring, som forsikringen giver begge parter i en bolighandel.
Det er ikke kun køber, der har gavn af forsikringen. Som sælger slipper du for det økonomiske ansvar for at dække skader, der opdages, efter din bolig er solgt. 

Den gældende regel er, at sælger har ansvar 10 år efter bolighandel i forhold til at dække udgift til udbedring af skader. Dette ansvar fratages sælger, når vedkommende opretter den bedste ejerskifteforsikring.

Dette skal du vide om sammenhæng mellem pris og forsikringsdækning 

Det er vigtigt at huske på, at prisen på din forsikring ikke nødvendigvis fortæller om, hvor god eller dårlig den er. Den dyreste forsikring kan sagtens have en ringere dækning eller have en mere kompliceret klageadgang end forsikringen, der ligger lavere i pris.

Stort set alle danske forsikringsselskaber tilbyder forsikring ved ejerskifte af bolig. Det er lovkrav herhjemme, at købere er sikret en minimumsdækning. Skal der tilbydes ekstra dækning eller særlige kundefordele, er det en bonus, som det er værd at holde øje med, når du sammenligner forsikringer.

Det er en god idé at sammenligne de bedste ejerskifteforsikringer i forhold til dækningsgrad, klagemuligheder og pris. 

Værd at vide om erstatning

Du kan forvente, at gammelt udskiftes med nyt, hvis der skulle dukke skader eller mangler op, som dækkes af den bedste ejerskifteforsikring. Dog skal du være opmærksom på, at der kan være afskrivning på bestemte byggedele. Det vil altid fremgå af policen, hvilke bygningsdele dette drejer sig om. 

Som det er gældende på stort set alle forsikringer, er der en selvrisiko, når du tegner en forsikring omkring ejerskifte. Selvrisikoen har varieret størrelse afhængigt af, hvor meget du som køber har betalt i præmie. Siden år 2012 har der været en øvre grænse for selvrisikoen pr. skade. Hver skade må maksimalt have en selvrisiko på 5.000 kroner.

Sørg for at sætte dig ind i alle praktiske og økonomiske forhold, før du skriver under på forsikringen.

Overblik over de bedste ejerskifteforsikringer på markedet

Herunder har vi samlet de forsikringsselskaber, der tilbyder de bedste ejerskifteforsikringer. Selskaberne vægter forskellige faktorer som pris, niveau for kundeservice og effektivitet i forhold til oprettelse af forsikring samt behandling af anmeldt skade. 

Gjensidige: For dig der ønsker gennemskuelighed og høj kundeservice 

Ønsker du et troværdigt og hjælpsomt forsikringsselskab, der holder, hvad de lover, er Gensidige et godt valg. Det unikke ved Gensidige er de få klager, som selskabet modtager hvert år. Omfang af klager er én af de bedste indikatorer, der fortæller om kundetilfredshed.

Uanset om du er ny eller eksisterende kunde hos Gensidige, kan du benytte dig af selskabets kundeservice enten telefonisk eller skriftligt. Du kan forvente personlig hjælp og sparring, hvilket kommer dig til gode, når du vil oprette den bedste ejerskifteforsikring og i tilfælde af anmeldelse af skader på bolig.

Som kunde hos Gensidige får du mulighed for at samle flere forsikringer, hvilket kan være en økonomisk fordel for dig. På hjemmesiden får du mulighed for at få indtryk af, hvad din forsikring til ejerskifte vil koster afhængig af behov og krav til dækning. 

Nykredit Forsikring: For dig der ønsker en omfattende ejerskifteforsikring 

Står du overfor at købe eller sælge en særlig ejendom, kan det være en god idé at vælge en udvidet ejerskifteforsikring. Hos Nykredit Forsikring kan du tegne den klassiske forsikring, der har ekstra dækning som standard, ligesom du kan vælge den udvidede forsikring til. 

Den klassiske forsikring til ejerskifte dækker over både ulovlige VVS installationer og ulovlige elinstallationer foruden den almindelige dækning. Den udvidede dækning er blandt andet med til at sikre dig i forbindelse med forurening af din grund, der skyldes olietank eller ulovlig kloakledning. 

Frida Forsikring Agentur A/S: For dig der vægter tryghed og effektivitet

Det er en fordel for dig som forbruger, at der kommer nye forsikringsselskaber til på markedet, som er med til at skabe konkurrence. Den mest effektive måde at få nye kunder på og fastholde de eksisterende er ved at tilbyde kvalitetsforsikringer til skarpe priser.
Frida er iblandt de nyeste forsikringsselskaber i Danmark. Det unikke ved selskabet er, at det tilbage i år 2019 kun havde 3 klagesager og siden har fortsat med at ligge i bund, hvad angår utilfredshed fra kunderne. 

Udover den skarpe pris kan du også se frem til en effektiv oprettelse af din kommende ejerskifteforsikring. Oprettelsen sker på baggrund af en personlig telefonsamtale med dig. Forsikringen bliver skræddersyet, så du er sikker på, at dækningen matcher den bolig, du skal til at sælge eller købe.

Frida er med i Garantifonden for skadesforsikringsselskaber samt Ankenævnet for Forsikring. Disse medlemskaber er din garanti som forbruger for, at du har let og direkte klageadgang, hvis der skulle opstå udfordringer eller problemer med dit selskab eller sagsbehandling af en skade. 

Topdanmark: For dig der vil have den bedste ejerskifteforsikring til en skarp pris

For mange forbrugere har pris på forsikring stor indflydelse på deres valg. Ønsker du en almindelig forsikring til ejerskifte, og skal den oprettes hos ét af de førende forsikringsselskaber herhjemme? Hos Topdanmark kan du få din forsikring til en pris, der befinder sig i den laveste ende af prisskalaen. 

Du vælger selv, om din forsikring skal tegnes på baggrund af en telefonisk samtale, hvor forsikringsagenten opretter policen sammen med dig. Du kan også let selv vil tegne forsikringen online.

Har du flere forsikringer hos Topdanmark, kan der være penge at spare ved at samle dem.